Rüzgar enerjisinden elde edilen gücü hesaplamanın yolu

Rüzgar Enerjisinden Elde Edilen Gücü Hesaplamanın Yolu

Rüzgar enerjisi için birkaç hesap işlemlemi yaparak, ortalama değerler elde edilebiliriz. Bu değerler üzerinden de iş planı hazırlayabiliriz. Rüzgar enerjisi sürekli var olan bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla daima en çok rağbet gösterilen kaynaklardan biri olmuştur.

Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi

Rüzgar enerjisi temiz bir enerji kaynağı dır, Türkiye’de ömemli bir farkındalık elde edilmiş, bireysel ve kurumsal ciddi yatırımlar yapılmaktadır.

Rüzgar Enerjisinden Ne Kadar Güç Elde Edilebilir?

Rüzgar enerjisi güç hesabı, sabit terimlerden ve birkaç değişkenin çarpılması sonucu elde edilmektedir. Sabit terim ½ ve güç katsayısı olarak belirlenmiştir. Hesaplamada kullanılacak değişkenler ise hava yoğunluğu, rüzgar hızının küpü, güç katsayısı ve rüzgar türbini kanatlarının taradığı alan olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla gücü hesaplamak için ½, güç katsayısı, hava yoğunluğu, rüzgar hızını küpü ve kanatların taradığı alan birbirleri ile çarpılmalıdır.Hava yoğunluğu, uluslararası standartlara göre deniz seviyesinde, +15 derece sıcaklıkta ve 1013,25 mb atmosfer basıncında 1,225 kg/m3 olarak belirlenmiştir. Her bölgede hava yoğunluğu değişkendir.

Rüzgar hızı, elde edilecek güce kuvveti kadar etki gösterdiği için kullanacağımız formülde de hızın küpü alınacaktır. Rüzgar Türbini kurulacağı alandaki rüzgar hızı hesaplanıp, formüldeki diğer bileşenler ile çarpılır. Güç katsayısı, kullanılacak türbinin verimlilik katsayısından elde edilmektedir. Yüzdelik olarak hesaplanan verimliliğin maksimum değeri yaklaşık olarak %59.26’dır.

Formülde kullanmak için 0.5926 olarak yazabiliriz. Rüzgar türbini kanatlarının taradığı alan metrekare cinsinden ifade edilmektedir. Alanı bulmak için pi sayısı ile yarıçapın 2. dereceden kuvveti çarpılmalıdır.

Rüzgar enerjisi gücünün hesaplanması için formül aşağıdaki gibidir:

Formülde geçen terimler:

Power: Rüzgar türbininin üreteceği gücü gösterir. Birimi Watt’tır.

Constant: Formüldeki sabit bir sayı olarak değeri 0.5’tir.

Air Density: Hava yoğunluğunu gösterir. Uluslararası Standart Atmosfer koşullarında (deniz seviyesinde, +15°C sıcaklıkta ve 1013,25 mb atmosfer basıncında) havanın yoğunluğu 1,225 kg/m^3 ‘tür.

Wind Speed: Rüzgar türbininin kurulacağı yerdeki ortalama rüzgar hızının küpünün değeridir.

Power Coefficient: Rüzgar türbin veriminin yüzdelik ifadesidir. Sabit bir değer olan “Cp” değerinin maksimumu yaklaşık olarak 0.5926’dir. Bu değer Betz limiti adı da verilir. Bu da rüzgar türbininin maksimum %59.26 verimlilikle çalışacağı anlamına gelir.

Swept Area: Rüzgar türbininin kanatlarının süpürdüğü alanı ifade eder ve brimi metrekaredir. Rüzgar türbinlerinin karakteristiklerinde verilebilir veya Rotor Diameter şeklinde ifade edilen rotor yarıçapından hesaplanabilmesi mümkündür.

Rüzgar türbininin kanatlarının süpürdüğü alan = rotor yarıçapı * rotor yarıçapı * pi formülü ile hesaplanabilir.

Yatırım yapmak isteyenler, rüzgar enerjisi güç hesabı ile elde edecekleri enerji hakkında fikir sahibi olabilirler.

Her konuda iletişim kurabileceğiniz adreslerim : Android uygulama] [Facebook] [Tweetter] [E-posta]